Particle — Gao Yang

Particle — Gao Yang — Beijing, China

Lanyang Kele — Coke

Lanyang Kele — Coke — Beijing, China

McGarryBowen x Hanyi Fonts — Hanyi Alzheimer

McGarryBowen x Hanyi Fonts — Hanyi Alzheimer — Shanghai, China

Dante Wu and Liang Yan-Hong — Laser Projection Warning Sign

Dante Wu and Liang Yan-Hong — Laser Projection Warning Sign — China

Min-yi Wu & Huan Yu — Cookie Chippings Do Not Fall

Min-yi Wu & Huan Yu — Cookie Chippings Do Not Fall — Shenzhen, China

Biqi Zhang

Biqi Zhang — Nanjing, China

Superimpose — Genesis Skycellar

Superimpose — Genesis Skycellar — Beijing, China

RMJM RED — Agricultural Bank of China

RMJM RED — Agricultural Bank of China — Ningbo, China

Erwin Olaf Photograph Series in Shanghai — 7 APR - 7 JUN 2018

Erwin Olaf Photograph Series in Shanghai — Shanghai, China — 7 APR - 7 JUN 2018

Fin Design + Effects — Oppo “Two Little Planets”

Fin Design + Effects — Oppo “Two Little Planets” (4:09)

Gong Xinyu

Gong Xinyu — Chongqing, China

Jiyun Lou

Jiyun Lou — Hangzhou, China