Awatsuji Design

Awatsuji Design — Tokyo, Japan

nendo

nendo — Tokyo, Japan

OEO Studio — Natur & Nicolai Bergmann

OEO Studio — Natur & Nicolai Bergmann — Tokyo/Copenhagen

Azusa Kawaji

Azusa Kawaji — Nagasaki/Fukuoka, Japan

NOSIGNER — Andraditya Dhanu Respati

NOSIGNER — Andraditya Dhanu Respati — Yokohama, Japan

UNIQLO UT Grand Prix 2018 — Marvel themed T-Shirt Design Contest

UNIQLO UT Grand Prix 2018 — Marvel themed T-Shirt Design Contest — Tokyo, Japan

Schemata Architects — Fukushimaya Tasting Market

Schemata Architects — Fukushimaya Tasting Market — Tokyo, Japan

AFSO — Perrotin Art Gallery Roppongi

AFSO — Perrotin Art Gallery Roppongi — Tokyo, Japan

onedotzero — Festival City

onedotzero — Festival City — Osaka, Japan

Karan Singh

Karan Singh — Tokyo, Japan

Tegusu Inc. — Masaomi Fujita

Tegusu Inc. — Masaomi Fujita — Yokohama, Japan

Alessandro Pacciani — Acura NSX “Beginnings”

Alessandro Pacciani — Acura NSX “Beginnings” (2:00)