Golden Pin Design Award 2018 Forum — 29 NOV 2018

Golden Pin Design Award 2018 Forum — Taipei, Taiwan — 29 NOV 2018

Golden Pin Design Award 2018 Winners’ Exhibition — 17 NOV - 13 JAN 2019

Golden Pin Design Award 2018 Winners’ Exhibition — Taipei, Taiwan — 17 NOV - 13 JAN 2019

Golden Pin Design Award 2018 — Winners Announced

Golden Pin Design Award 2018 — Winners Announced — Taipei, Taiwan

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics — Taipei, Taiwan

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild — Taipei, Taiwan

Wan Xiang-Xin — Under 1.0

Wan Xiang-Xin — Under 1.0 — Taipei, Taiwan

Golden Pin Design Award 2018 — International Call for Entries

Golden Pin Design Award 2018 — International Call for Entries — Taipei, Taiwan

NKNU Industrial Design Graduation — Roar 2018

NKNU Industrial Design Graduation — Roar 2018 — Taipei, Taiwan

Seed Design

Seed Design — Taipei, Taiwan

InFormat Design

InFormat Design — Taipei, Taiwan

IMO Creations

IMO Creations — Taipei, Taiwan

Taiwan Dot Deisgn

Taiwan Dot Deisgn — Taipei, Taiwan