Aaron Nieh — Unveils Golden Pin Concept Design Award 2017

Aaron Nieh — Unveils Golden Pin Concept Design Award 2017 — Taipei, Taiwan

Golden Pin Design Award 2017 — Call For Entries

Golden Pin Design Award 2017 — Call For Entries — Taipei, Taiwan

Grass Jelly

Grass Jelly — Taipei, Taiwan

Todo Sense — Adar Huang & Janny Lin

Todo Sense — Adar Huang & Janny Lin — Taichung, Taiwan

David Lai Workshop — David Lai

David Lai Workshop — David Lai — Taipei, Taiwan

BuddyMake Studio — Guo-Yu & Liang Ken

BuddyMake Studio — Guo-Yu & Liang Ken — Taichung, Taiwan

Happ Design — Lin Tien Hui

Happ Design — Lin Tien Hui — Taipei, Taiwan

Golden Pin Award reveals 2016 Best of the Best Design Winners!

Golden Pin Award reveals 2016 Best of the Best Design Winners! — Taipei, Taiwan

Golden Pin Design Award 2016 Winners’ Exhibition — 25 NOV - 23 APR 2017

Golden Pin Design Award 2016 Winners’ Exhibition — Taipei, Taiwan — 25 NOV - 23 APR 2017

Golden Pin Design Award 2016 Forum — 1 DEC 2016 | 9:30-12:20pm

Golden Pin Design Award 2016 Forum — Taipei, Taiwan — 1 DEC 2016 | 9:30-12:20pm

Bito unveils key visual for Golden Pin Design Award 2016

Bito unveils key visual for Golden Pin Design Award 2016 — Taipei, Taiwan

Golden Pin Design Awards 2016 Finalists Announced

Golden Pin Design Awards 2016 Finalists Announced — Taipei, Taiwan