magazine available 中文版

Alex Mikhaylov — Europa Plus TV 2012 Idents (1:13)

Europa Plus TV 2012 Idents

Directed by Alex Mikhaylov

Production Producer: Elena Orlova

DoP: Maxim Zhukov

Sound: Anna Lavrenko


Stylist: Kirill Vychkin

Hairs: Leonid Romanov

Make-up: Savva


Art Director: Alex Mikhaylov
Design: Alex Mikhaylov
CG Supervisor: Max Chelyadnikov
Edit: Alex Mikhaylov

Modelling/Animation: Alexander Sokolov

Lighting/Rendering/Compositing: Max Chelyadnikov

sponsored articles
more articles