Spiritz — Stay

Spiritz — Stay (3:21)

Front Pictures — Jamala: 'In My Shoes'

Front Pictures — Jamala: 'In My Shoes' (3:35)

Anastacia Sholik — Fashion Collage

Anastacia Sholik — Fashion Collage (0:50)

Mykola Dosenko — Analogue Ski Resort

Mykola Dosenko — Analogue Ski Resort (0:40)