2TIGERS Design Studio

2TIGERS Design Studio — Taichiung, Taiwan

Informat Design Curating — Light-Driving

Informat Design Curating — Light-Driving — Taipei, Taiwan

Chuan Dao Tourism Sightseeing Ticket Design

Chuan Dao Tourism Sightseeing Ticket Design — Tainan, Taiwan

swaddle — Film Short

swaddle — Film Short — Taiwan

Dot Design — Rice Husk Beach Toys

Dot Design — Rice Husk Beach Toys — Taipei, Taiwan

Chun-Ta Chu

Chun-Ta Chu — Taipei City, Taiwan

W/H Design Studio

W/H Design Studio — Taipei, Taiwan

7428DesignStudio

7428DesignStudio — Taipei, Taiwan

Nomocreative

Nomocreative — Taipei, Taiwan

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics — Taipei, Taiwan

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild — Taipei, Taiwan

Wan Xiang-Xin — Under 1.0

Wan Xiang-Xin — Under 1.0 — Taipei, Taiwan