205TF

205TF — Lyon, France

Shriftovik Type Foundry — Tikhon Reztcov

Shriftovik Type Foundry — Tikhon Reztcov — Moscow, Russia

Florian Karsten Typefaces

Florian Karsten Typefaces — Brno, Czech Republic

Laïc: Type — Maciej Połczyński

Laïc: Type — Maciej Połczyński — Warsaw, Poland

A’Design Award and Competition 2020/2021 — Call for Submission

A’Design Award and Competition 2020/2021 — Call for Submission — Italy

Zetafonts — Francesco Canovaro, Debora Manetti, Cosimo Lorenzo Pancini

Zetafonts — Francesco Canovaro, Debora Manetti, Cosimo Lorenzo Pancini — Florence, Italy

BumBumType

BumBumType — Taipei, Taiwan

Studio Lindhorst-Emme

Studio Lindhorst-Emme — Berlin, Germany

Rosetta Type Foundry

Rosetta Type Foundry — Brno, Czech Republic

Estúdio Kuumba — David Silva

Estúdio Kuumba — David Silva — Minas Gerais, Brazil

Ozan Karakoc Design Studio

Ozan Karakoc Design Studio — Los Angeles, USA

Redkroft

Redkroft — Warsaw, Poland