Yuán Méi

Yuán Méi — SOS of Animals — Beijing, China

Yucheng Shu

Yucheng Shu — Guard your Family; Heal the World — Shanghai, China

Tintin Wong

Tintin Wong — Recovery — Shanghai, China

Ramoprimo

Ramoprimo — Beijing, China

A Si

A Si — Playing the Piano/Riding a Swan/Embrace — Shanghai, China

7654321 Studio

7654321 Studio — Fuzhou, China

Huang Rong Min

Huang Rong Min — Stitching Earth’s Wounds — Guangxi, China

Huì Lín Shè

Huì Lín Shè — Heal the World — Beijing, China

Lin Lang

Lin Lang — No More — Jiangsu, China

Yang Hua Yao

Yang Hua Yao — Love In Eyes/Fish Memory — Xiamen, China

KL&K Design — Hong Ko

KL&K Design — Hong Ko — Heal the World with Love and Faith — Shenzhen, China

Zhi Yu Zhao

Zhi Yu Zhao — The Silence — Beijing, China