Deep Fried Creative

Deep Fried Creative — Hangzhou/Beijing, China

Sedryung Hong

Sedryung Hong — China

Lay Chen

Lay Chen — Shanghai, China

Peng Cheng

Peng Cheng — Shenzhen, China

Okraaa Design Lab

Okraaa Design Lab — Xiamen, China

Sdefeny Chan

Sdefeny Chan — Shenzhen, China

Wang Xiaoming — W.X.M.

Wang Xiaoming — W.X.M. — Beijing, China

HDU²³ Lab

HDU²³ Lab — Wuxi, China

Nini Sum

Nini Sum — Shanghai, China

Xiangaopeng

Xiangaopeng — Xi’an, China

NiceLab Studio

NiceLab Studio — Beijing, China

REDesign

REDesign — Shanghai, China