Peng Cheng

Peng Cheng — Shenzhen, China

Okraaa Design Lab

Okraaa Design Lab — Xiamen, China

Sdefeny Chan

Sdefeny Chan — Shenzhen, China

Wang Xiaoming — W.X.M.

Wang Xiaoming — W.X.M. — Beijing, China

HDU²³ Lab

HDU²³ Lab — Wuxi, China

Nini Sum

Nini Sum — Shanghai, China

Xiangaopeng

Xiangaopeng — Xi’an, China

NiceLab Studio

NiceLab Studio — Beijing, China

REDesign

REDesign — Shanghai, China

B&W Graphic Lab — Ben Xu & Wei Hou

B&W Graphic Lab — Ben Xu & Wei Hou — Shanghai, China

By-Enjoy Design

By-Enjoy Design — Fuzhou, China

MC Brand

MC Brand — Fuzhou, China