Rui Zhou

Rui Zhou — Shanghai, China

Tomshi & Associates

Tomshi & Associates — Guangzhou, China

Chen Junxian

Chen Junxian — Shenzhen, China

Sendpoints Publishing — BranD Magazine

Sendpoints Publishing — BranD Magazine — Guangzhou, China

Shenzhen Lesure Technology — Makesure Cat Litter Box

Shenzhen Lesure Technology — Makesure Cat Litter Box — Shenzhen, China

Filippo Cardella

Filippo Cardella — Beijing, China

Yu-Hsuan Wang

Yu-Hsuan Wang — Shanghai, China

Particle — Gao Yang

Particle — Gao Yang — Beijing, China

Lanyang Kele — Coke

Lanyang Kele — Coke — Beijing, China

McGarryBowen x Hanyi Fonts — Hanyi Alzheimer

McGarryBowen x Hanyi Fonts — Hanyi Alzheimer — Shanghai, China

Dante Wu and Liang Yan-Hong — Laser Projection Warning Sign

Dante Wu and Liang Yan-Hong — Laser Projection Warning Sign — China

Min-yi Wu & Huan Yu — Cookie Chippings Do Not Fall

Min-yi Wu & Huan Yu — Cookie Chippings Do Not Fall — Shenzhen, China